Hỗ trợ trực tuyến

Phòng thí nghiệm Vi Sinh

PHÒNG THÍ NGHIỆM VI SINH

Thông số kĩ thuật chi tiết: liên hệ

Danh mục thiết bị phòng thí nghiệm Vi Sinh

1/ Tủ cấy vi sinh

2/ Nồi hấp tiệt trùng

3/ Cân phân tích

4/ Kính hiển vi sinh học

5/ Máy quay ly tâm

6/ Máy cất nước

7/ Máy lắc trộn

8/ Bộ Pipet nhiều loại

9/ Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm

10/ Giàn nuôi cây chiếu sáng tự động

11/ Bộ dụng cụ thủy tinh thí nghiệm phân tích

12/ Bộ đo lường cảm biến để kiểm tra phân tích mẫu nước, dung dịch...

Danh mục: Nhà cung cấp: