Hỗ trợ trực tuyến

PHÒNG THÍ NGHIỆM TỰ ĐỘNG HÓA

Danh mục phòng thí nghiệm tự động hóa

(Thông số kĩ thuật chi tiết: liên hệ)

1/ Mô hình bàn thực hành PLC Siemens

2/ Mô hình bàn thực hành PLC Mitsubishi

3/ Mô hình bàn thực hành biến tần

4/ Mô hình thực hành điều khiển động cơ bước

5/ Mô hình thực hành điều khiển động cơ DC

6/ Mô hình thực hành điều khiển tác động xy lanh khí nén

7/ Mô hình thực hành điều khiển tín hiệu

8/ Mô hình thực hành điều khiển ứng dụng xử lý ảnh

9/ Mô hình thực hành mạng truyền thông công nghiệp

10/ Mô hình thực hành điều khiển nhà cao tầng

11/ Mô hình thực hành điều khiển nhiệt độ

12/ Mô hình thực hành điều khiển năng lượng mặt trời

13/ Mô hình thực hành điều khiển garage ô tô

14/ Mô hình thực hành điều khiển giữ xe thông minh

15/ Mô hình thực hành băng tải đóng nắp sản phẩm

16/ Mô hình thực hành băng tải phân loại sản phẩm

17/ Mô hình thực hành điều khiển chiết rót sản phẩm

18/ Mô hình thực hành điều khiển dây chuyền sản xuất

19/ Mô hình thực hành quản lý, sắp xếp kho hàng thông minh

20/ Phần mềm điều khiển, mô phỏng, giám sát đi kèm: PLC, khí nén, Robot...

Danh mục: Nhà cung cấp: