Hỗ trợ trực tuyến

Cảm biến đo lực

Cảm biến đo lực
Tính năng: Cảm biến lực sử dụng công nghệ đo biến dạng để đo lực
Thông số: -10N  đến +10N; -50N đến+50N

Danh mục: Nhà cung cấp: