Hỗ trợ trực tuyến

Cảm biến đo độ Ph dung dịch

Cảm biến đo độ Ph dung dịch
Tính năng: Cảm biến pH thay thế máy đo pH truyền thống, bổ sung thêm các khả năng mạnh mẽ như thu thập dữ liệu pH và hiển thị kết quả dưới dạng đồ thị tương tác.
Thông số: Phạm vi: 0 đến 14 pH