Hỗ trợ trực tuyến

Bộ thí nghiệm đo lường cảm biến môn Vật Lý

 

BỘ THÍ NGHIỆM 

ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN MÔN VẬT LÝ

1/ Hộp ghi dữ liệu thí nghiệm nâng cao (01 cái)

2/ Cảm biến đo chuyển động bằng sóng siêu âm (01 cái)

3/ Cảm biến cổng quang học (02 cái)

4/ Cảm biến đo Lực (01 cái)

5/ Cảm biến đo hiệu điện thế +/-25V (01 cái)

6/ Cảm biến đo dòng điện +/-2.5A (01 cái)

7/ Cảm biến đo nhiệt độ chất lỏng (02 cái)

8/ Phần mềm xử lý dữ liệu thí nghiệm (01 đĩa)