Hỗ trợ trực tuyến

Bộ thực hành điều khiển năng lượng mặt trời

Mô hình thực hành điều khiển năng lượng mặt trời

Nguồn cấp: 3 pha - 380V - - 50Hz

Nhiệt độ làm việc: 25-30 độ C

Thông số kĩ thuật: liên hệ

Mục đích sử dụng: Đào tạo kĩ thuật nghề, học tập

Danh mục: Nhà cung cấp: