Hỗ trợ trực tuyến

Cảm biến đo dòng điện

Cảm biến đo dòng điện ± 2.5A
Tính năng: Cảm biến dòng điện là một cảm biến vi sai đo các giá trị dòng điện, nó có khả năng đo cả dòng điện một chiều và xoay chiều
Thông số: Phạm vi: ± 2,5 A