Hỗ trợ trực tuyến

Cảm biến nhiệt độ chất lỏng

Cảm biến nhiệt độ chât lỏng
Tính năng: Cảm biến nhiệt độ đa năng này đặc biệt thích hợp để tiến hành các phép đo nhiệt độ nước và dung dịch hóa chất khác.
Thông số: Phạm vi: -40 °C  đến 140 °C