Hỗ trợ trực tuyến

Mô hình thực hành hệ thống sản xuất

Mô hình thực hành hệ thống đào tạo sản xuất kiểu Modun

Nguồn cấp: 3 pha - 380V - - 50Hz

Nhiệt độ làm việc: 25-30 độ C

Thông số kĩ thuật: liên hệ

Mục đích sử dụng: Đào tạo kĩ thuật nghề, học tập

Danh mục: Nhà cung cấp: