Hỗ trợ trực tuyến

Phòng thí nghiệm Hóa - THPT

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA – CẤP  THPT

Thông số kĩ thuật chi tiết: (liên hệ)

I/ THIẾT BỊ CƠ BẢN:

1/ Bảng phấn từ mặt tôn (01 cái)

2/ Bàn thí nghiệm thực hành Hóa dùng cho giáo viên (01 cái)

3/ Bàn thí nghiệm thực hành Hóa dùng cho học sinh (20 cái)

4/ Ghế xếp (40 cái)

5/ Xe đẩy phòng thí nghiệm (01 cái)

6/ Bảng chủ điểm (01 cái)

7/ Bàn thủ kho (01 cái)

8/ Bàn chuẩn bị (01 cái)

9/ Tủ đựng dụng cụ (02 cái)

10/ Tủ phòng bộ môn (02 cái)

11/ Kệ treo phòng chuẩn bị (02 cái)

12/ Tủ  thuốc y tế treo tường (01 cái)

13/ Tủ đựng hóa chất (01 cái)

14/ Bồn rửa đôi -inox 304 chân sắt (02 cái)

15/ Bồn rửa đơn -inox 304 chân sắt (01 cái)

16/ Biến thế nguồn phòng bộ môn (01 cái)

II/ THIẾT BỊ THỰC HÀNH:

A - Thiết bị dùng chung (01 bộ)

1/ Tủ Hotte

2/ Bình định mức 100ml TQ

3/ Bình Kipp 250ml TQ

4/ Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

5/ Bộ tranh Hóa học Lớp 12 (3 tờ/ bộ)

6/ Bản trong dạy Hóa học lớp 12

7/ Lò sấy Galy

8/ Máy pH kế Testr

9/ Máy chưng cất nước (DZ5)

10/ Máy quay ly tâm (6 ống)

11/ Bình hút ẩm

12/ Ống nghiệm ly tâm

13/ Cân điện tử Tanita

14/ Cân Roberval 200gr + hộp quả cân

15/ Bộ khoan nút chai

B - Thiết bị thực hành:

1/ Bộ dụng cụ thực hành Hoá 10 dùng cho Học sinh (20 bộ)

2/ Bộ hoá chất Hóa 10 dùng làm thí nghiệm cho GV+HS (01 bộ)

3/ Bộ dụng cụ thực hành Hoá 11 dùng cho Học Sinh (20 bộ)

4/ Bộ hoá chất Hóa 11 dùng làm thí nghiệm cho GV+HS (01 bộ)

5/ Bộ dụng cụ thực hành Hoá lớp 12 dùng cho Học Sinh (20 bộ)

6/ Bộ hoá chất Hóa 12 dùng làm thí nghiệm cho GV+HS (01 bộ)

Danh mục: Nhà cung cấp: