Hỗ trợ trực tuyến

Cảm biến đo độ dẫn điện

Cảm biến đo độ dẫn điện dung dịch

Tính năng: Cảm biến độ dẫn được thiết kế để đo độ dẫn điện của chất lỏng và dung dịch 
Thông số: Phạm vi: 0,05 - 80 mS