Hỗ trợ trực tuyến

Cảm biến chuyển động bằng sóng siêu âm

Cảm biến chuyển động bằng sóng siêu âm
Tính năng: Cảm biến cho phép xác định vị trí một vật trong không gian bằng công nghệ sóng siêu âm, có thể xác định vật chuyển động gần xa, đồ thị tọa độ vật chuyển động, gia tốc vật rơi tự do.
Thông số: Phạm vi: 0,2m đến 10m

Danh mục: Nhà cung cấp: