Hỗ trợ trực tuyến

Cảm biến nhiệt độ chất lỏng

Cảm biến đo nhiệt độ chất lỏng
■ Tính năng: Cảm biến nhiệt độ đa năng này đặc biệt thích hợp để tiến hành các phép đo nhiệt độ nước và dung dịch hóa chất khác.
■ Sử dụng đo nhiệt độ trong lò nướng năng lượng mặt trời, đo nhiệt độ hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ thức phẩm đun nóng. Theo dõi các phản ứng tỏa nhiệt, thử nghiệm với băng nóng lên, thử nghiệm với nước sôi, các phản ứng tỏa nhiệt NAOH trong nước, ảnh hưởng của Enzyme đối với thực phẩm, đo nhiệt dung riêng
■ Thông số kĩ thuật:
+ Phạm vi: -40 đến 140 ° C ;-40 đến 284 ° F
233,15 đến 413,15 K
+ Độ chính xác: ± 2% trên toàn bộ phạm vi
+ Độ phân giải (12-bit): 0,03 ° C
+ Tốc độ lấy mẫu mặc định: 10 mẫu mỗi giây
Thời gian đáp ứng (đối với 90% thay đổi trong số đọc): 20 giây trong chất lỏng, 40 đến 60 giây trong không khí
+ Phần tử cảm biến: nằm bên trong đầu cảm biến