Hỗ trợ trực tuyến

Bộ thí nghiệm đo lường cảm biến môn Hóa

BỘ THÍ NGHIỆM 

ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN MÔN HÓA HỌC

1/ Hộp ghi dữ liệu thí nghiệm nâng cao (01 cái)

2/ Cảm biến đo nhiệt độ - 40 đến 140 oC (03 cái)

3/ Cảm biến đo độ dẫn điện dung dịch (01 cái)

4/ Cảm biến đo độ Ph dung dịch (01 cái)

5/ Cảm biến so màu dung dịch (01 cái)

6/ Phần mềm xử lý dữ liệu thí nghiệm (01 đĩa)

7/ Phụ kiện kèm theo (cáp kết nối PC, cáp kết nối cảm biến, tài liệu hướng dẫn sử dụng, cặp đựng thiết bị)