Hỗ trợ trực tuyến

Cân phân tích

CÂN PHÂN TÍCH
HÃNG SX: SATORIUS:  
Xuất xứ:  ĐỨC
Công nghệ Monolithic
Max: 210g
Min: 0,0001g
Độ tuyến tính: 0,0002g
Độ lặp lại: 0,0001g
Thời gian ổn định trung bình 3 giây

Danh mục: Nhà cung cấp: