Hỗ trợ trực tuyến

Đồng hồ đo thời gian hiện số

Đồng hồ đo thời gian hiện số

Đồng hồ đo thời gian hiện số, có hai thẳng đo 9,999s và 99,99s,

Độ chia nhỏ nhất 0,001s. Có 5 kiểu hoạt động: A, B, A+B;

A<-->B, T,thay đổi bằng chuyển mạch.

Thiết kế có 2 ổ cắm 5 chân A, B dùng nối với cổng quang điện hoặc nam châm điện.

Thiết kế ổ cắm 5 chân C chỉ dùng cấp điện.