Hỗ trợ trực tuyến

Phòng thí nghiệm Lý - THPT

PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ – CẤP THPT

Thông số kĩ thuật chi tiết: (liên hệ)

I/ THIẾT BỊ CƠ BẢN:

1/ Bảng phấn từ Hàn Quốc (01 cái)

2/ Bàn thí nghiệm thực hành Lý dùng cho giáo viên (01 cái)

3/ Bàn thí nghiệm thực hành Lý dùng cho học sinh (20 cái)

4/ Ghế xếp (40 cái)

5/ Xe đẩy phòng thí nghiệm (01 cái)

6/ Bảng chủ điểm (01 cái)

7/ Bàn thủ kho (01 cái)

8/ Bàn chuẩn bị (01 cái)

9/ Tủ  thuốc y tế treo tường (01 cái)

10/ Tủ phòng bộ môn (02 cái)

11/ Tủ đựng dụng cụ (02 cái)

12/ Kệ treo phòng chuẩn bị (02 cái)

14/ Bồn rửa đơn -inox 304 chân sắt (01 cái)

15/ Biến thế nguồn phòng bộ môn (01 cái)

II/ THIẾT BỊ THỰC HÀNH:

LỚP 10 – MÔN VẬT LÝ

1/ Bộ thiết bị dùng chung thực hành Lý lớp 10 (20 bộ)

2/ Bộ dụng cụ thực hành Lý lớp 10 dùng cho giáo viên (01 bộ)

Thí nghiệm biểu diễn:

-Khảo sát chuyển động thẳng đều và biến đổi đều 

-Nghiệm định luật bảo toàn động lượng, bảo toàn cơ năng

- Khảo sát lực đàn hồi .

- Khảo sát cân bằng của vật rắn có trục quay, qui tắc mômen lực.

- Nghiệm các định luật Bôilơ - Mariot  đối với chất khí.  

- Khảo sát hiện tượng mao dẫn   

3/ Bộ dụng cụ thực hành Lý lớp 10 dùng cho học sinh (20 bộ)

-  Khảo sát chuyển động rơi tự do,xác định gia tốc rơi tự do.

- Chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng.

- Xác định hệ số ma sát theo phương pháp động lực học

- Nghiệm quy tắc hợp lực đồng quy, song song   

- Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng.

LỚP 11 – MÔN VẬT LÝ

1/ Bộ thiết bị dùng chung thực hành Lý lớp 11 (20 bộ)

2/ Bộ dụng cụ thực hành Lý lớp 11 dùng cho học sinh (20 bộ)

-Bộ thí nghiệm thực hành về dòng điện không đổi

-Bộ thực hành đo thanh phần nằm ngang từ trường trái đất

-Bộ thí nghiệm Quang hình thực hành

3/ Bộ dụng cụ thực hành Lý lớp 11 dùng cho giáo viên (01 bộ)

-Bộ thí nghiệm Điện tích - điện trường

-Bộ thí nghiệm về dòng điện trong các môi trường

-Bộ thí nghiệm lực từ và cảm ứng điện từ

- Bộ thí nghiệm về hiện tượng tự cảm

-Bộ thí nghiệm quang hình biễu diễn

LỚP 12 – MÔN VẬT LÝ

1/ Bộ dụng cụ thực hành Lý lớp 12 dùng chung  (20 bộ)

2/ Bộ dụng cụ thực hành Lý lớp 12 Học Sinh (20 bộ)

-Bộ thí nghiệm thực hành về dao động cơ học

-Bộ thí nghiệm thực hành đo vận tốc truyền âm trong không khí

-Bộ thí nghiệm thực hành về mạch điên xoay chiều

-Bộ thí nghiệm thực hành xác định bước sóng của ánh sáng

3/ Bộ dụng cụ thí nghiệm thực hành Lý lớp 12 dùng cho Giáo Viên (01 bộ)

-Bộ thí nghiệm về Momen quán tính vật rắn

-Bộ thí nghiệm ghi đồ thị dao động của con lắc đơn

-Bộ thí nghiệm về sóng dừng

-Bộ thí nghiệm về sóng nước

-Bộ thí nghiệm máy biến áp & truyền tải điện năng

-Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 3 pha

-Bộ thí nghiệm về quang phổ

-Bộ thí nghiệm hiện tượng quang điện ngoài ./.

Danh mục: Nhà cung cấp: