Hỗ trợ trực tuyến

Cảm biến đo nhiệt độ chất lỏng

Cảm biến đo nhiệt độ chất -40 đến 140 °C 
Tính năng: Cảm biến nhiệt độ đa năng này đặc biệt thích hợp để tiến hành các phép đo nhiệt độ nước và dung dịch hóa chất khác.
Thông số: Phạm vi: -40 đến 140 °C