Hỗ trợ trực tuyến

Cảm biến đo độ dẫn điện

Cảm biến đo độ dẫn điện 

■ Tính năng: Cảm biến độ dẫn được thiết kế để đo độ dẫn điện của chất lỏng và dung dịch có khả năng đo toàn bộ phạm vi 0,05 - 80 milisiemens (mS). Độ dẫn điện là một trong những thử nghiệm cơ bản nhất được tiến hành trong các dung dịch. Nó xác định tổng nồng độ của các ion trong một mẫu bằng cách sử dụng mối quan hệ trực tiếp giữa độ dẫn điện và nồng độ ion trong dung dịch.
■ Thông số kĩ thuật:
+ Phạm vi: 0,05 - 80 mS
+ Độ chính xác: ± 8% trên toàn bộ phạm vi
+ Độ phân giải (12-bit): 5 μS
+ Chất liệu tế bào dẫn điện: Carbon, 2-cell
+ Giá trị ô K: 1,0
+ Dung sai giá trị ô K: ± 20%
+ Phạm vi nhiệt độ: 0 đến 80 ° C
+ Cỡ mẫu tối thiểu: 25 mL
+ Thời gian phản hồi cho 95% nội dung đọc: 5giây