Hỗ trợ trực tuyến

Pipet tự động

PIPET  TỰ ĐỘNG
- Thể tích hút 0,5-10 microlit
- Bước điều chỉnh:  0,1 microlit
- Độ chính xác : +/-1%

Danh mục: Nhà cung cấp: