Hỗ trợ trực tuyến

Mô hình thực hành Robot công nghiệp

Mô hình thực hành Robot công nghiệp

Nguồn cấp: 3 pha - 380V - - 50Hz
Nhiệt độ làm việc: 25-30 độ C
Thông số kĩ thuật: liên hệ
Mục đích sử dụng: Đào tạo kĩ thuật nghề, học tập


Danh mục: Nhà cung cấp: