Hỗ trợ trực tuyến

Cảm biến đo hiệu điện thế

Cảm biến đo hiệu điện thế ± 25V
Tính năng: Cảm biến này có khả năng đo cả điện áp trực tiếp và điện áp xoay chiều 
Thông số: Phạm vi: ± 25 V